Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
  • ฮะรัมท่านอิมามอะลี บิน อบีฏอลิบ (อ.) นะญัฟอัชรอฟฮะรัมหรือสถานฝังร่างบริสุทธิ์ของอิมามท่านแรกของชีอะฮฺ ตั้งอยู่ ณ เมืองนะญัฟอัชรอฟ ประเทศอีรัก ท่านอิมามอะลี (อ.) ถูกทำร้ายโดยการฟันศีรษะขณะซัจญฺดะฮฺ นมาซซุบฮฺ ด้วยดาบอาบยาพิษ โดยน้ำมือของอับดุรเราะฮฺมาน บิน มุลญิม มุรอดี เมื่อวันที่ 19 เดือนรอมฏอน และเป็นชะฮีดในวันที่ 21 เดือนรอมฏอน ปี ฮ.ศ. 40 ร่างของท่านถูกฝังอยู่หลังมัสญิดกูฟะฮฺ แต่ขณะนั้นท่านได้สั่งเสียบุครหลานของท่านว่า ไม่ให้เปิดเผยหลุมฝังศพของท่าน ให้รู้เฉพาะบุตรหลาน และชีอะฮฺชั้นใกล้ชิดเท่านั้น แต่ต่อมาในฮิจญิเราะฮฺ ศตรวรรษที่ 2 ตรงกับยุคสมัยการปกครองของ ฮารูน อัรรอชีด หลุมฝังศพของท่านได้ถูกเปิดเผยออกมา ประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่า ร่างของท่านศาสดาอาดัม (อ.) และนูฮฺ (อ.) ก็ถูกฝังไว้ก่อนหน้านั้น ในที่เดียวกันกับท่านอิมามอะลี (อ.)
  • 2016-06-23 12:06 PM

สงวนลิขสิทธิ์
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah