Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss

ตรงนี้ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศสาส์นสำคัญร่วมไปกับเรา
ด้วยการช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์ กับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม “ฮาดีทีวี” ตามโครงการเผยแพร่ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งท่านผู้บริจาคผู้มีเกียรติมั่นใจได้เลยว่า ทรัพย์บริจาคของท่านทุกบาททุกสตางค์ จะถูกใช้ไปเพื่อการผลิตรายการ ซึ่งเท่ากับว่าท่าน มีส่วนร่วมในการผลิตรายการเหล่านั้นโดยตรง ทุนทรัพย์จำนวนมากหรือน้อยไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือ เนียตหรือเจตนารมณ์ของท่าน คุณงามความดีของท่าน ที่มีส่วนร่วมกับสถานี ด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนของท่าน ในการเผยแพร่อิสลาม อันทำให้ทรัพย์สิน และชีวิตของท่านเปี่ยมไปด้วยสิริมงคล (บะรอกัต) โปรดร่วมมือกับเราในการเผยแพร่สาส์น เพื่อให้อิสลามแท้จริง ถูกเผยแพร่ในโลกใบนี้ และเป็นประทีปนำทางสำหรับชนรุ่นต่อไป

การโอนเงินระหว่างประเทศ
 
 
Donate
 
 
สงวนลิขสิทธิ์
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah