Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
อิมามรูฮุลลอฮฺ อัลมูซาวี อัลโคมัยนี
ฮุจญฺตุลอิสลาม มุฮฺซิน กะรออะตีย์
ฮุจญฺตุลอิสลาม ดร. มุฮัมมัดอะลี
อายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ซัยยิดอะลี
อายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา นาซิร
อายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ฮุเซน มะซอเฮรี
ดร มุฮัมมัดชรีฟ
ความต้องการของมนุษย์มีสองแบบเพื่อความกระจ่างในบทวิพากษ์ของเรา จำเป็นต้องย้ำว่า ความต้องการของมนุษย์มี 2 ลักษณะ กล่าวคือ1. ความต้องการแบบธรรมดา หรือควา ...
เสื้อผ้าของผู้นะมาซหนึ่งในปัญหาสำคัญก่อนเริ่มนะมาซ ที่จำเป็นต้องกล่าวถึงคือ เสื้อผ้าและเงื่อนไขขนาดที่ต้องปกปิด ๑.ถ้าเป็นชายต้องปกปิดอวัยวะพึงสงวน และ ...
อะฮฺกามทางการแพทย์สำหรับศีลอดการห้ามของแพทย์เกณฑ์ความน่าเชื่อถือ ในการห้ามของแพทย์สำหรับศีลอด173. ถ้าหากแพทย์ห้ามไม่ให้บุคคลหนึ่งถือศีลอด ขณะที่แพทย์บ ...
การพูดความเท็จที่เกี่ยวข้องกับ อัลลอฮฺ (ซบ.) หรือนบี หรืออิมามมะอฺซูม (อ.)144. การพูดความเท็จที่เกี่ยวข้องกับ อัลลอฮฺ (ซบ.) หรือนบี หรืออิมามมะอฺซูม ( ...
คงสภาพการมีญูนุบจนถึงอะซานซุบฮฺ101. บุคคลที่มีญูนุบในเดือนรอมฎอน ต้องฆุสลฺญินาบัตก่อนอะซานซุบฮฺ ถ้าตั้งใจไม่ฆุสลฺจนถึงอะซานซุบฮฺ ศีลอดบาฏิล ซึ่งกฎข้อน ...
สิ่งที่เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิลกรณีที่ทำให้ศีลอดบาฏิล (มุบฏิลลาต)74. มี 9 ประการที่ทำให้ศีลอดบาฏิล คือ1. การกินการดื่ม2. การร่วมเพศ3. อิสติมนาอฺ หมายถึ ...
ฮุก (ตำตัดสิน คำประกาศ) ของฮากิมในการประกาศวันแรกของเดือน 43. มีคำกล่าวว่า มุจญฺตะฮิดต้องฮุกุ่มเรื่องการเห็นดวงจันทร์ เพื่อทุกคนจะได้ปฏิบัติตาม จุดประ ...
วิธีพิสูจน์วันแรกของเดือนวิธีพิสูจน์วันแรกของเดือน14. วันแรกและวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน พิสูจน์ได้ด้วยการเห็นดวงจันทร์ หรือปฏิบัติตามปฏิทิน แม้ว่าเดือ ...
สาเหตุของการปฏิเสธมะอาด“ข้าสาบานต่อวันกิยามะฮฺ และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเอง มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวม กระดูกของเขากระนั้นหรือ แน่นอ ...
ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพโดยปราศจากเหตุผล โองการอัลกุรอาน ที่กล่าวเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพ การพิสูจน์และการระวังบุคคลที่ปฏิเสธ สามารถแบ่งโองการออกเป็น 5 กลุ่ม ...
มะอาดในอัลกุรอานการใคร่ครวญเรื่อง “มะอาด” เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากการรับรู้เรื่องมะอาด เป็นความจำเป็น ทว่าเป็นวาญิบเสียด้วยซ้ ...
นะมาซและเจ้าจงดำรงการนะมาซ ในสองช่วง กลางวัน และกลางคืน (ฮูด/๑๑๖)สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เกี่ยวกับนะมาซและเงื่อนไข นะมาซมีทั้งวาญิบและมุซตะฮับ นะมาซวาญิ ...
ฆุซลฺ การอาบน้ำตามศาสนบัญญัติ           บางครั้งสำหรับนะมาซหรือทุกภาระหน้าที่ ๆ มีวุฎูอฺเป็นเงื่อนไข ...
ปฐมบทของนะมาซ            โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจ้ามุ่งหมายที่จะนะมาซ  พวกเจ้า ...
สิ่งที่สะอาดเป็นนะยิซได้อย่างไรทุกสิ่งบนโลกนี้สะอาดตามศาสนบัญญัติ ยกเว้น ๑๑ ชนิดเท่านั้น   แต่ในบางครั้งสิ่งที่สะอาดอาจจะเปลี่ยนเป็นนะยิซได้ ...
ความสะอาดศาสนบัญญัติเกี่ยวกับความสะอาดอัลลอฮฺ (ซบ.)ไม่ทรงประสงค์ที่จะสร้างความยากลำบากและความคับแค้นใด ๆ แก่พวกเจ้า แต่ทว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะทำควา ...
อิจญฺติฮาด “สำหรับทุก ๆ ประชาชาติเราได้บันดาลจากพวกเจ้า ซึ่งบทบัญญัติและแนวทางไว้”        &nb ...
สรวงสวรรค์ทั้ง 7 ชั้นมีอะไรบ้าง?ดารุลสลาม, ดารุลญะลาล, ญันนะตุลมะอฺวา, ญันนะตุลคุลด์, ญันนะตุลอัดนิน, ญันนะตุลฟิรเดาซ์, ญันนะตุลนะอีม นี่คือชื่อชั้นสว ...
คำถามที่ต่างๆ ที่จะถูกถาม ณ สถานีทั้งเจ็ด1) สถานีแรก จะถามถึง วิลายะฮฺและความรักที่มีต่ออิมามอะลี บุตรของอบูฏอลิบ (อ.) และความรักที่มีต่อบรรดาอะฮฺลุลบ ...
การเคลื่อนย้ายมนุษย์ในวัน เยามุลมะชัร ไปสวรรค์ หรือนรกเป็นอย่างไร?วันกิยามะฮฺมนุษย์ทุกคนจะต้องผ่าน มูกิฟ (สถานพำนัก) 50 แห่งด้วยกัน จนกว่าเขาจะได้เข้า ...

สงวนลิขสิทธิ์
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah