Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss

สิ่งที่เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล

สิ่งที่เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล
 • อายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ซัยยิดอะลี
 • 2017-06-24 13:06
 • พิมพ์
 • PDF
 • แชร์ให้เพื่อน ๆ โดยใช้ Facebook
 • แชร์ให้เพื่อน ๆ โดยทวิตเตอร์
 • แชร์ให้เพื่อน ๆ โดย G +
 • แชร์ให้เพื่อน ๆ โดย Whatsapp
 • จำนวนผู้เข้าชม 505
 • จำนวนความเห็น 0
 • -
  +

การพูดความเท็จที่เกี่ยวข้องกับ อัลลอฮฺ (ซบ.) หรือนบี หรืออิมามมะอฺซูม (อ.)
144. การพูดความเท็จที่เกี่ยวข้องกับ อัลลอฮฺ (ซบ.) หรือนบี หรืออิมามมะอฺซูม (อ.) ถือเป็นอิฮฺติยาฏ เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล แม้ว่าหลังจากนั้นจะรีบบอกว่าพูดความเท็จ หรือรีบทำการเตาบะฮฺก็ตาม
การพูดความเท็จที่เกี่ยวข้องกับ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮฺรอ (สลามุลลอฮฺ อะลัยฮา)
145. การพูดความเท็จที่เกี่ยวข้องกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ซะฮฺรอ (สลามุลลอฮฺ อะลัยฮา) ศีลอดบาฏิลหรือไม่?
คำตอบ ใช่ อิฮฺติยาฏวาญิบเป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล
การพาดพิงฮะดีษกีซาไปยังท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (สลามุลลอฮฺ อะลัยฮา)
146. ฮะดีษกีซานั้นกล่าวกันว่า เป็นรายงานฮะดีษที่มาจากท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (สลามุลลอฮฺ อะลัยฮา) เป็นฮะดีษที่ฯพณฯท่านยอมรับว่าในความถูกต้องหรือไม่? แล้วขณะถือศีลอด อนุญาตให้พาดพิงฮะดีษดังกล่าว ไปยังท่านหญิงซะฮฺรอ มัรฎียะฮฺ (สลามุลลอฮฺ อะลัยฮา) หรือไม่?
คำตอบ ถ้าหากพาดพิงในลักษณะของการเล่าต่อ โดยอ้างมาจากตำราที่บันทึกฮะดีษบทนี้เอาไว้ ไม่เป็นไร
การอ่านดุอาอฺเดือนรอมฎอน ด้วยความสงสัยในความถูกต้อง
147. ดุอาอฺประจำเดือนรอมฎอน ซึ่งได้แบ่งเป็นดุอาอฺประจำวันที่ 1 วันที่ 2 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ถ้าหากอ่านดุอาอฺเหล่านั้น ขณะที่สงสัยในความถูกต้อง มีกฏเกณฑ์เป็นอย่างไร?
คำตอบ ถ้าอ่านดุอาอฺเหล่านั้น ด้วยเจตนาแน่วแน่ในความหวังว่า จะได้รับมรรคผล ไม่เป็นไร

การปล่อยให้ฝุนละอองที่หนาทึบเข้าไปในลำคอ
ผู้ที่ถือศีลอด อิฮฺติยาฏวาญิบ ห้ามปล่อยฝุ่นละอองหนาทึบ เช่น ฝุ่นที่เกิดจากการกวาดพื้นดิน เข้าไปในลำคอ เช่นกันควันบุหรี่ และควันอื่นๆ จากใบยาสูบ (ถ้าปล่อยให้เข้าไปในลำคอ) อิฮฺติยาฏวาญิบ ศีลอดบาฏิล
การปล่อยให้ฝุนละอองเข้าไป สำหรับผู้ถือศีลอด
148. ข้าพเจ้าทำงานอยู่ในเหมืองเหล็ก โดยธรรมชาติแล้วมีข้อจำกัดว่า ต้องเข้าไปในเหมืองทุกวันเพื่อทำงาน และเมื่อเริ่มใช้เครื่องมือฝุ่นละอองก็จะเข้าไปในปาก ซึ่งเดือนอื่นๆ ที่เหลือในรอบปีก็ดำเนินไปเช่นเดียวกัน ดังนั้น หน้าที่ของข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร? ศีลอดของข้าพเจ้าในสภาพดังกล่าวถูกต้องหรือไม่?
คำตอบ การกลืนฝุ่นละอองที่หนาทึบ ขณะถือศีลอด อิฮฺติยาฏวาญิบ เป็นสาเหตุทำให้ศีลอดบาฏิล จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง แต่ถ้าฝุ่นที่หนาทึบเพียงแค่เข้าไปในปากและจมูก โดยไม่ได้เข้าไปในลำคอ ศีลอดไม่บาฏิล
ศีลอดของผู้เสพติดบุหรี่
149. ข้าพเจ้าเป็นผู้เสพติดบุหรี่ และในช่วงเดือนรอมฎอน ไม่ว่าจะพยายามอย่างไร เพื่อไม่ให้อารมณ์ร้อน แต่ก็ไม่สามารถทำได้ อันเป็นสาเหตุทำให้สมาชิกครอบครัวไม่สบายใจ และข้าพเจ้าก็ต้องทุกข์ทรมานกับสภาพที่ยากลำบากนี้ ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร?
คำตอบ ศีลอดเดือนรอมฎอนเป็นวาญิบสำหรับท่าน และเป็นอิฮฺติยาฏวาญิบ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ขณะถือศีลอด และจะต้องไม่แสดงอารมณ์ร้อน กับบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุผล
150. ผู้ที่เสพติดบุหรี่ ซึ่งวันหนึ่งต้องสูบบุหรี่หลายมวนด้วยกัน สามารถถือศีลอดได้ไหม และศีลอดของเขาจะถูกต้องหรือไม่?
คำตอบ อิฮฺติยาฏวาญิบ ผู้ที่ถือศีลอดต้องหลีกเลี่ยงควันจากยาสูบประเภทต่างๆ และแม้ว่าในกรณีจำเป็น วาญิบของศีลอดก็ไม่หมดไปจากเขา
การสูบบุหรี่และยาเสพติด
151. กฏเกณฑ์ของการเสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ขณะถือศีลอดเป็นอย่างไร?
คำตอบ อิฮฺติยาฏวาญิบ ผู้ที่ถือศีลอดต้องหลีกเลี่ยง ควันจากใบยาสูบชนิดต่างๆ และยาเสพติดชนิดที่เสพทางจมูก หรือดูดซึมใต้ลิ้น
การเสพยาเส้นขณะถือศีลอด
152. นัซวัดซึ่งทำมาจากใบยาสูบ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน จะสอดไว้ใต้ลิ้นสักสองสามนาที หลังจากนั้นจะคายออก เป็นสาเหตุทำให้ศีลอดบาฏิลหรือไม่?
คำตอบ ถ้ากลืนน้ำลายที่ผสมกับนัซวัดเข้าไป เป็นสาเหตุทำให้ศีลอดบาฏิล

การดำน้ำ
153. ขณะที่ถือศีลอดถ้าตั้งใจดำน้ำ โดยที่ศีรษะทั้งหมดจดอยู่ใต้น้ำ อิฮฺติยาฏวาญิบ ศีลอดบาฏิล และจำเป็นต้องกะฎอศีลอดวันนั้น
154. กฎของปัญหาก่อนหน้านี้ไม่แตกต่างกัน ในลักษณะที่ว่า ขณะดำน้ำศีรษะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด และร่างกายก็อยู่ในน้ำด้วย หรือร่างกายอยู่เหนือน้ำ เฉพาะศีรษะเท่านั้นที่จมอยู่ใต้น้ำ
155. ถ้าจุ่มศีรษะด้านหนึ่งลงในน้ำ แล้วเงยขึ้นมา แล้วจุ่มอีกด้านหนึ่งลงไป ศีลอดไม่บาฏิล
156. ถ้าศีรษะทั้งหมดอยู่ใต้น้ำ แต่ผมบางส่วนอยู่เหนือน้ำ ศีลอดบาฏิล
157. ถ้าสงสัยว่าศีรษะทั้งหมดอยู่ใต้น้ำหรือไม่ ศีลอดถูกต้อง
158. ขณะที่ถือศีลอด ถ้าตกลงไปในน้ำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ และศีรษะทั้งหมดจมอยู่ใต้น้ำ ศีลอดไม่บาฏิล แต่จะต้องรีบโผล่ขึ้นจากน้ำ ทำนองเดียวกันถ้าลืมไปว่า กำลังถือศีลอดแต่ได้ดำน้ำ ศีลอดไม่บาฎิล แต่ถ้านึกขึ้นได้เมื่อใด ต้องรีบโผล่ขึ้นจากน้ำทันที
การจุ่มศีรษะลงในน้ำผสม
159. การจุ่มศีรษะลงในน้ำผสม เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิลหรือไม่?
คำตอบ ไม่เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล ยกเว้นน้ำกุหลาบ ซึ่งเป็นอิฮฺติยาฏวาญิบ อย่าจุมศีรษะลงในนั้น
การดำน้ำด้วยชุดดำน้ำ
160. ผู้ที่สวมชุดดำน้ำแล้วดำลงในน้ำ โดยที่ร่างกายไม่เปียกน้ำ ศีลอดของเขาจะถูกต้องหรือไม่
คำตอบ ถ้าหากชุดของเขาติดกับศีรษะ ความถูกต้องของศีลอดของเขา ยังเป็นที่สงสัย และอิฮฺติยาฏวาญิบ จำเป็นต้องกะฎอ
การราดน้ำบนศีรษะ
161. ผู้ที่ถือศีลอดมีเลือดออกตามไรฟัน ศีลอดของเขาบาฏิลหรือไม่? และการราดน้ำลดศีรษะด้วยภาชนะจะอนุญาตหรือไม่?
คำตอบ ถ้าเลือดออกตามไรฟัน ตราบที่ยังไม่ได้กลืนเข้าไป ศีลอดไม่บาฏิล ทำนองเดียวกันการราดน้ำลดศีรษะด้วยภาชนะ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ไม่อาจสร้างความเสียหายแก่ความถูกต้องของศีลอดได้
การฆุสลฺอิรติมาซี (ฆุสลฺเอรติมาซี หมายถึงการอาบน้ำตามบทบัญญัติ โดยดำลงใต้น้ำเพียงครั้งเดียว) สำหรับผู้ที่ถือศีลอด เนื่องจากลืม
162. ถ้าผู้ที่ถือศีลอดมีญูนุบ และจนเกือบถึงอะซานซุฮรฺยังไม่รู้ตัว แต่หลังจากนั้นเขาได้ฆุสลฺอิรติมาซี ศีลอดของเขาบาฏิลหรือไม่? และหลังจากฆุสลฺเสร็จแล้ว เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตนได้ฆุสลฺอิรติมาซี ขณะกำลังถือศีลอด วาญิบต้องกะฎอศีลอดหรือไม่?
คำตอบ ถ้าฆุสลฺอิรติมาซี เนื่องจากลืมไปว่ากำลังถือศีลอดอยู่ ศีลอดและฆุสลฺของเขาถูกต้อง ไม่เป็นวาญิบต้องกะฎอศีลอด
การสวนทวาร
163. การสวนทวาร (หมายถึงการนำเอายาชนิดเหลวเข้าไปในร่างกาย ทางช่องทวารหนัก ด้วยเครื่องมือเฉพาะ) ด้วยของเหลว ถึงแม้จะทำด้วยความจำเป็น เพื่อการรักษา ศีลอดบาฏิล
การใช้ยาเหน็บของสตรี
164. ยาบางชนิดใช้รักษาโรคเฉพาะสำหรับสตรี (ยาเหน็บ) ซึ่งจะใส่เข้าไปในร่างกาย การใช้ยาเหล่านั้น เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิลหรือไม่?
คำตอบ การใช้ยาเหล่านั้น ไม่สร้างความเสียหายแก่ศีลอด
165.ข้าพเจ้าเป็นหญิงที่สมรสแล้ว และตั้งครรภ์ในช่วงเดือนรอมฎอนพอดี ซึ่งการถือศีลอดสำหรับข้าพเจ้ามีความยากลำบากมาก ตามคำแนะนำของคนส่วนใหญ่ ในช่วงเดือนรอมฎอนข้าพเจ้าได้ใช้ยาเหน็บ อยากทราบว่า จำเป็นต้องกะฎอศีลอดในวันเหล่านั้นหรือไม่?
คำตอบ ถ้าหากยาเหน็บเป็นชนิดแข็ง ไม่เป็นไร และไม่เป็นวาญิบต้องกะฎอ

การอาเจียน
166.ทุกครั้งที่ถือศีลอดถ้าตั้งใจอาเจียน ถึงแม้ว่าจะมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วย หรือเหตุที่คล้ายคลึงกันเพราะความจำเป็น ศีลอดบาฏิล แต่ถ้าอาเจียนโดยบังเอิญหรือไม่ตั้งใจ ไม่เป็นไร
167. ขณะที่เรอออกมามีบางสิ่งบางอย่างออกมาจากลำคอและปาก จะคายทิ้ง แต่ถ้ากลืนโดยไม่ตั้งใจ ศีลอดถูกต้อง
การอาเจียนขณะวิงเวียนคลื่นไส้
168. ขณะที่ถือศีลอด อาเจียนออกมา เนื่องจากอาการวิงเวียนและคลื่นไส้ ศีลอดของเขาจะมีกฏเกณฑ์เป็นอย่างไร?
คำตอบ ถ้าหากไม่ตั้งใจ ไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดจากความตั้งใจ ศีลอดบาฏิล

อะฮฺกามของสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้ศีลอดบาฏิล
169. ศีลอดบาฏิล เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ที่กล่าวมา (เช่น การกิน, การดื่ม และ..) ในกรณีที่ตั้งใจหรือเจตนาที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล, แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ เช่น เท้าสั่นทำให้ตกลงไปในน้ำ หรือรับประทานอาหารเนื่องจากลืม หรือถูกบังคับด้วยการกรอกบางสิ่งบางอย่างลงไปในลำคอ ศีลอดไม่บาฏิล
170. ขณะที่ถือศีลอดถ้าถูกบังคับให้กินอาหาร เช่น มีผู้พูดว่า ถ้าไม่กินอาหารจะทำลายทรัพย์สินหรือจะทำร้ายร่างกาย จึงได้ป้องการกระทำดังกล่าวโดยกินอาหาร ศีลอดบาฏิล
171. ขณะที่ถือศีลอด ถ้าบังเอิญทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล และคิดว่าศีลอดบาฏิลแล้ว ถ้าตั้งใจทำสิ่งนั้นอีกครั้ง ศีลอดบาฏิล
การฉีดน้ำหอมขณะถือศีลอด
172. การใช้น้ำหอมขณะถือศีลอดเดือนรอมฏอน กฏเกณฑ์เป็นอย่างไร?
คำตอบ การใช้น้ำหอมสำหรับผู้ถือศีลอด เป็นมุสตะฮับ แต่สำหรับการสูดดมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เป็นมักรูฮฺ

ความคิดเห็น

ผู้ชมมากที่สุด


ความคิดเห็นมากที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah